Bestyrelsen

Formand: Maggie Wandborg
Næstformand: Kim Pensdal
Kasserer: Karina Clausen
Sekretær: Mona Hauge
Bestyrelsesmedlem: Maibritt Larsen
Udstillingskoordinator: Kim Pensdal
Aktivitetskoordinator: Maibritt Larsen
1. Suppleant:
2. Suppleant:
Revisor (1): Rikke Thomassen
Revisor (2): Vivian Rasmussen
Revisor suppleant:

Bladet, Grand Danois Klubben i Danmark

Ansvarlig redaktør: Maggie Wandborg
Redaktør og layouter: Maibritt Jensen

Websitet, granddanoisklubben.dk

Ansvarlig redaktør: Maggie Wandborg
Administrator & designer: Liselotte S.

Racespecifik Avls-Strategi (RAS)

Ansvarlig bestyrelsesmedlem:
Medlem:
Medlem:

Sponsorer

Ansvarlig bestyrelsesmedlem: Karina Clausen
Medlem: Berit Vejlgaard Kristensen
Medlem: Yasmin Bjerg
Medlem: Klaus Jensen

Aktiviteter

Ansvarlig ansvarlig bestyrelsesmedlem: Maibritt Larsen
Medlem: Rikke Thomassen
Medlem: Ulla Fredegaard

Vildtspor og spor

Ansvarlig bestyrelsesmadlem:
Medlem: Katrine Lawaetz
Medlem: Michael Lyngby
Medlem: Cisse Hansen

Klubartikler

Ansvarlig: 

Hvalpeanviser

Omplacering

Ansvarlig: