Grand danois søger nyt hjem

Der er iøjeblikket ingen grand danois på listen

Hvem kan bruge denne omplaceringsformidling?

Alle kan bruge denne omplaceringsformidlingen – både klubbens medllemmer og ikke medlemmer. Det eneste krav er, at din grand danois skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub. Det er vigtigt at omplaceringshunden er fysisk og mentalt velegnet til at blive omplaceret. Både nuværende og kommende ejer af omplacerignshunden opfordres til at være omhyggelige og ærlige i vurderingen omkring hundens fremtidige tarv. Ærlighed og redelighed på godt og ondt er altid de bedste værktøjer for et lykkeligt udkom af en omplacering. 

Procedure

Et medlem der ønsker sin hund omplaceret bedes indsende en beskrivelse af hunden, og hvilken type hjem hunden ønskes placeret i. Beskrivelsen tilsendes klubbens kontaktperson.

Priser og betaling

Medlemmer: 200 kr. for 2 måneder. Herefter kan perioden forlænges med 4 uger ad gangen for 100 kr.
Ikke-medlemmer: 400 kr. for 2 måneder. Herefter kan perioden forlænges med 4 uger ad gangen for 100 kr.

Betaling kan ske til Grand Danois Klubbens foreningskonto.

omplacering

Man skal gøre det, der er bedst for hunden.