Tilmelding

Copyright © All Rights Reserved

Grand Danois Klubben i Danmark

Specialklub for den danske hund under Dansk Kennel Klub

Klub

Sted

Dommer *)

Dato

Anm.frist

 

GDK nat. udstilling

Nyborg

Svein Helgesen, Norge

20.05.2017

15.04.2017

PM Statistik

DKK int. udstilling

Vejen

Hanne Laine Jensen, Danmark

10.06.2017

08.05.2017

 

DKK Int. udstilling

Vejen

Arne Foss, Norge

11.06.2017

08.05.2017

 

DKK nat. udstilling

Odense

Vincent O'Brien, Irland

06.08.2017

01.07.2017

 

DKK int. udstilling

Bornhholm

Christine Rossier, Schweiz

19.08.2017

17.07.2017

 

DKK int. udstilling

Bornholm

Hassi Assenmacher-Feyel, Tyskland

20.08.2017

17.07.2017

 

GDK nat. udstilling

Trelde Næs

Irene Donné, Norge

26.08.2017

22.07.2017

 

GDK nat. udstilling

Trelde Næs

Kresten Scheel, Danmark

27.08.2017

23.07.2017

 

DKK int. udstilling

Ballerup

Rob Douma, Holland

24.09.2017

21.08.2017

 

GDK nat. udstilling

Herlufsholm

Paul Lawless, Ireland

14.10.2017

09.09.2017

 

DKK int. udstilling

Herning

Johan Andersson, Sverige

04.11.2017

02.10.2017

 

DKK int. udstilling

Herning

Ole Staunskjær, Danmark

05.11.2017

02.10.2017

 

Ovenstående udstillingskalender indeholder oplysninger om kommende danske udstillinger anerkendt af Dansk Kennel Klub. Der er tale om følgende tre typer udstillinger:

 

  • DKKs udstillinger: Internationale udstillinger, hvor der uddeles nationalt certifikat og internationalt certifikat (CACIB)
  • DKKs kredses udstillinger: Nationale udstillinger, hvor der uddeles nationalt certifikat
  • Grand Danois Klubbens udstillinger: Specialklubudstillinger, hvor der uddeles nationalt certifikat og klubcertifikat

 

Tilmelding til udstillinger i både Dansk kennel Klub- og Grand Danois Klub-regi foregår enten ved online-tilmelding på DKK Hundeweb eller manuelt til Dansk Kennel Klub eller Grand Danois Klubben:

 

Adgang til DKK Hundeweb og onlinetilmelding her

 

Hent Dansk Kennel Klubs anmeldelsesblanket til manuel tilmelding her og send den til: Dansk Kennel Klub eller udstillingskoordinator Kim Pensdal, Hundstrupvej 28, 5771 Stenstrup. Tilmeldingsblanketten kan også for Grand Danois Klubbens udstillinger skannes og sendes til Kim Pensdal på udstilling@granddanoisklubben.dk

 

Ved manuel tilmelding: Kontakt udstillingskoordinator Kim Pensdal på mail udstilling@granddanoisklubben.dk med oplysning om hvilken udstilling det drejer sig om, hundens stambogsnr., ejer samt hvilken klasse hunden ønskes stillet i.

 

Bemærk, at tilmelding sker til forhøjet tilmeldingsgebyr - gebyret er i 2017 kr. 100 pr. hund.

 

Betaling skal skal følge tilmeldingen og ske til klubbens udstillingskonto:

 

Bank

Reg.nr.: 9570 Konto nr. 11633811

Bank: Danske Bank

Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

 

IBAN-nr. DK3630000011633811

SWIFT-kode: DABADKKK

 

Ved manuel tilmelding bliver nummerskilt først udleveret på udstillingen på dagen.

 

Spørgsmål vedrørende Grand Danois Klubbens udstillinger rettes til:

Kim Pensdal, Hundstrupvej 28, 5771 Stenstrup, tlf.Tlf. 2463 9428 samt mail: udstilling@granddanoisklubben.dk

 

 

Klasser og gebyrer

Ved TILMELDING OG BETALING ON-LINE via hjemmesiden www.hundeweb.dk er DKK's udstillingsgebyrer for 2017 følgende ved første anmeldelsesfrist:

 

Udstilling 1. hund (samme ejer): DKK 375,00

Udstilling 2. hund (samme ejer): DKK 310,00

Udstilling 3. og efterfølgende hund (samme ejer): DKK 260,00

Babyklasse: DKK 260,00

Hvalpeklasse: DKK 260,00

Udenfor bedømmelse: DKK 30,00

Juniorhandling: DKK 140,00

Avlsklasse: Gratis

Opdrætsklasse: Gratis

 

Kritik tilsendt pr. sms: DKK 2,00

 

Bemærk: Ved tilmelding til 2. anmeldelsesfrist er udstillingsgebyret kr. 100,- højere pr. hund.

 

Ved TILMELDING PÅ ANMELDELSESBLANKET kan der KUN tilmeldes til første anmeldelsesfrist, og her er udstillingsgebyrerne for 2017 følgende:

 

Babyklasse - alder: 3-6 måneder - (uofficiel klasse):

DKK 285,00 / SEK 394,00

 

Hvalpeklasse - alder: 6-9 måneder - (uofficiel klasse):

DKK 285,00 / SEK 394,00

 

Juniorklasse - alder: 9-18 måneder:

DKK 410,00 / SEK 550,00

(Se nedenstående rabatordning).

 

Hunde tilmeldt i juniorklasse konkurrerer ikke om CACIB på DKK’s internationale udstillinger.

 

Mellemklasse - alder: 15-24 måneder:

DKK 410,00 / SEK 550,00

(Se nedenstående rabatordning).

 

Åben klasse - alder: fra 15 måneder:

DKK 410,00 / SEK 550,00

(Se nedenstående rabatordning).

 

Danske champions SKAL anmeldes i championklasse eller veteranklasse.

 

Championklasse - alder: fra 15 måneder:

DKK 410,00 / SEK 550,00

(Se nedenstående rabatordning)

.

For udenlandske hunde gælder, at dokumentation for nationalt eller internationalt championat skal vedlægges.

Danske champions SKAL anmeldes i championklasse eller veteranklasse.

 

Veteranklasse - alder: fra 8 år:

DKK 410,00 / SEK 550,00

Danske champions SKAL anmeldes i championklasse eller veteranklasse.

 

Udenfor bedømmelse - fra 3 måneder (hunden medbringes på udstillingen, men udstilles ikke):

DKK 30,00 / SEK 75,00

 

Juniorhandling - handlerens alder: 10-17 år:

DKK 165,00 / SEK 244,00

 

Der kan kun anmeldes med stambogsførte hunde, der opfylder betingelserne for at kunne deltage på DKK's udstillinger og har opnået juniorklassealderen.

 

Avlsklasse:

Gratis

En avlsklasse består af et forældredyr med fire stk. afkom (første generation: sønner/døtre).Der kan på hver udstilling kun stilles med én avlsklasse efter det samme forældredyr. Forældredyret skal være tilmeldt ud­stillingen - eventuelt uden for bedømmelse.

Anmelderen skal være ejer af den/de tilmeldte avlshunde.

En hund kan på samme udstilling anmeldes i avlsklasse efter såvel moderdyret som faderdyret.

Hundene skal være tilmeldt udstillingen i enten champion-, junior-, mellem-, åben- eller veteran­klasse og på den aktuelle udstilling have opnået Excellent eller Very Good. Babyer og hvalpe kan ikke deltage. (Dog kan avlshunden i en avlsklasse være anmeldt udenfor bedømmelse).

 

Opdrætsklasse:

Gratis

En opdrætsklasse består af fire eksemplarer af samme race og racevariant, uanset køn, opdrættet af samme opdrætter (samme kennelnavn).Opdrætsklassen kan kun anmeldes af opdrætteren (ejeren af kennelnavnet).

Den enkelte opdrætter kan til hver udstilling kun tilmelde én opdrætsklasse inden for hver race.

Opdrætteren udvælger selv de hunde, der skal danne klassen blandt de hunde fra hans/hendes opdræt, som på den pågældende udstilling har opnået Excellent eller Very Good.

Hundene skal være tilmeldt udstillingen i enten champion-, junior-, mellem-, åben- eller veteran­klasse og på den aktuelle udstilling have opnået Excellent eller Very Good. Babyer og hvalpe kan ikke deltage.

 

Rabat ved tilmelding af flere hunde (med samme ejer) i officielle klasser:

1. hund:

DKK 410,00 / SEK 550,00

 

2. hund:

DKK 355,00 / SEK 481,00

 

3. hund og efterfølgende hund:

DKK 310,00 / SEK 425,00

 

Kritik tilsendt pr. sms: DKK 2,00 / SEK 3,00

 

Betaling

Danske udstillere kan betale pr bankoverførsel eller via MobilePay til mobilnr. 20118355

Indbetalinger fra udlandet kan alene ske pr. international bankoverførsel. Udenlandske udstillere bedes medsende en kopi af indbetalingen sammen med anmeldelsesblanketten.

 

Modtagelse af kvittering m.v.

Ca. 10 dage før udstillingen modtager udstilleren kvittering for sin tilmelding samt evt. nummerskilt. Begge dele skal medbringes på udstillingen. Samtidigt modtager udstilleren detaljerede oplysninger om udstillingen, og det er vigtigt, at disse oplysninger læses meget grundigt igennem. Specielt skal man være opmærksom på mødetidspunktet, der kan variere fra udstilling til udstilling.

 

Har man i forbindelse med en-udstlling ikke senest 10 dage inden udstillingen modtaget kvittering og nummerskilt fra DKK Hundeweb, skal man omgående, og senest 6 dage før udstillingen finder sted, rette henvendelse til udstilling@granddanoisklubben.dk.. Manglende modtagelse af nummerskilt og kvittering berettiger ikke til refusion af anmeldelsesgebyret.

 

 

*) Dommerændringer kan forekomme. DKK's dommerlister kan findes her http://www.dkk.dk/side.asp?ID=2020