Pointliste

Copyright © All Rights Reserved

Grand Danois Klubben i Danmark

Specialklub for den danske hund under Dansk Kennel Klub

Pointliste

 

Pointsystem

Dette pointsystem er gældende fra 1. januar 2016.

 

Point opnås på danske udstillinger anerkendt af Dansk Kennel Klub.

Kun danske medlemmer af Grand Danois Klubben kan deltage i konkurrencerne.

Pointberegningen fortages af Grand Danois Klubbens bestyrelse, eller et af bestyrelsen udpeget medlem.

 

Point tildeles i klasserne junior, mellem, åben, champion og veteran samt bedst i køn som følger:

 

Excellent 5 point

Very good 3 point

Good 2 point

Sufficient 1 point

CK 3 point

1. vinder af klassen 5 point

2. vinder af klassen 3 point

3. vinder af klassen 2 point

4. vinder af klassen 1 point

Bedst i køn nr. 1 5 point

Bedst i køn nr. 2 3 point

Bedst i køn nr. 3 2 point

Bedst i køn nr. 4 1 point

CERT 2 point

BIR 5 point

BIM 3 point

 

CERT-point bortfalder hvis hunden bliver BIR eller BIM.

 

Årets Grand Danois i hver farvevariant

I konkurrencen om årets Grand Danois, deltager hunde tilmeldt i junior, mellem, åben, champion og veteranklasserne, som har opnået mindst 35 point. Det er resultaterne fra de 7 bedste udstillinger, der tæller fra medlemsperiodens start i kalenderåret.

 

Ved pointlighed er kriterierne som følger:

1. færrest antal udstillinger

2. højeste score

3. næsthøjeste score

4. tredje højeste score osv.

 

Årets opdrætter

Mindst 3 og max 5 afkom efter en given opdrætter, som har opnået mindst 35 point.

Som ovenfor skal alle være dansk ejede.

 

Årets avlshan og Årets avlstæve

Mindst 3 og max 5 afkom efter han eller tæve, som har opnået mindst 35 point. Øvrige kriterier se ovenfor.

 

Årets veteran

Veteran som har opnået mindst 35 point efter ovenstående kriterier.

 

 

 

Grand Danois

 

Grand Danois er ifølge racens standard hunderacernes Apollo. Dette er ikke uden grund, for med sit imponerende og ædle helhedsindtryk, kombineret med et herligt væsen, er der bestemt noget "guddommeligt" over denne dejlige race.

Grand Danois er én blandt de mere end 350 internationalt anerkendte hunderacer. Baggrunden for hver enkelt hunderace er dens geografiske oprindelse og brugsegenskaber. Den geografiske oprindelse har været medvirkende til skabelsen af de mange selvstændige racer med principielt samme brugsegenskaber.

Historisk set har der over hele verden været hundeejere, som var stolte af deres hundes lokale særpræg - således også i Danmark, hvor den hund, der umiddelbart toner sig frem på nethinden, når man taler om danske, nationale hunderacer, er den store danske hund - Grand Danois. Racen betragtes hér og over det meste af verden som dansk. Den kendes fra Fyn år 5-400 f.Kr. Hunden blev dengang brugt til jagt på storvildt, mens den i dag anvendes som selskabshund og vagthund.

Som race deltog den på den første danske udstilling i 1886 og figurerer i første bind af Dansk Hundestambog fra 1890 under betegnelsen "Stor Dansk Hund". Ikke på noget tidspunkt har racen været i fare for at forsvinde. Dette hænger utvivlsomt sammen med dens imponerende og majestætiske fremtoning, som til alle tider har understøttet interessen for racen.

.

 

Navnet blev dog anfægtet af Tyskland i 1930'erne, som i denne periode hyppigt hævdede sig selv som nation. Tyskland, gennem dets kennel klub, gjorde i 1936 krav på racen og påkrævede sig at racen skulle omdøbes til Deutsche Dogge. Dette blev behandlet på FCIs generalforsamling den 22. juli 1937 i Paris. Her afvises Tysklands krav og spørgsmålet om racens oprindelsesland anses for afsluttet da Tyskland endegyldigt frafalder kravet på racen. Grand Danois er herefter i FCI-regi en dansk race, og kun den af Dansk Kennel Klub indsendte standard er gældende. De engelsktalende lande kalder racen Great Dane. I Skandinavien kalder vi racen Grand Danois og Den danske Hund.s.