Udstilling

Grand Danois Klubben i Danmark

Specialklub for den danske hund under Dansk Kennel Klub

Copyright © All Rights Reserved

Udstilling

 

Udstillinger afholdes for at finde frem til de hunde, som kommer nærmest på idealbilledet af racen som beskrevet i standarden. Hundene vurderes som resultatet af den avl, som opdrætteren laver og vurderes i forhold til hvor tæt hundens eksteriør er på den beskrevne racestandard.

Udstilling er et værdifuldt redskab for opdrættere til at sikre sig, at det eksteriør man fremavler i sine hunde befinder sig på linje med det der beskrives i standarden og at karakteristika fastholdes såvel fysisk som mentalt. Mange opdrættere har derfor ønske om at de afkom, der produceres, bliver udstillet - ihvertfald bare en enkelt gang.

 

Ved siden af disse grundlæggende formål er udstilling en spændende og fascinerende blanding af sjov og alvor, der for tusindvis af hundeejere mere eller mindre er blevet en livsstil. Man træffer nye mennesker med samme interesse og oplever ny former for fællesskaber - ofte udvikler sådanne bekendtskaber sig til nye venskaber. Herudover er udstilling en aktivitet, som hele familien kan samles om.

En udstilling kan dog - specielt for begynderen - være en forvirrende oplevelse!

 

På Dansk Kennel Klubs hjemmeside kan man læse udstillingsreglementet, ligesom man kan finde et link til det senest opdaterede reglement her

 

Men kort fortalt anmeldes hundene i forskellige klasser, der blandt andet afhænger af deres køn og alder. Udstillingen består så af to dele; en kvalitetsbedømmelse og en konkurrencebedømmelse. I kvalitetsbedømmelsen vurderer dommeren den enkelte hunds stærke og svage sider i forhold til det ideal, som standarden foreskriver - dette udmønter sig i en skriftlig kritik, der giver en beskrivelse af hundens type og helhedsindtryk, temperament, eksteriørmæssige detaljer samt bevægelser, hvilket summeres op i en præmiering af hunden. Herefter konkurrerer hundene med de højeste præmieringer i de enkelte klasser i såkaldte konkurrenceklasser, hvor de rangeres efter deres indbyrdes kvaliteter.

Fra disse konkurrenceklasser går de bedste hunde videre til konkurrenceklassen Bedst i Køn, hvor man finder racens bedste han og tæve (BH/BT). Disse konkurrerer herefter om at blive Bedst i Racen (BIR). Vinderen heraf konkurrerer efterfølgende gruppevis (alle racer er grupperet i ti forskellige grupper) mod andre BIR-hunde og til sidst konkurrerer gruppevinderne (BIG) om at blive Best in Show (BIS).

Inden man udstiller sin hund første gang, kan man forberede sig på flere forskellige måder. Her er nogle forslag til forberedelsen:

 

  • Besøge en udstilling
  • Deltage på et skue
  • Deltage i ringtræning
  • Læse udstillingsreglementet
  • Læse bøger om emnet
  • Få råd og vejledning af sin opdrætter eller bekendte, der kender til systemet
  • Træne sin hund i at stå stille i udstillingspositur og løbe pænt i trav
  • Vænne hunden til at blive berørt over hele kroppen (for hannernes vedkommende også på testiklerne) og til at lade sig se i munden - også af fremmed
  • Endelig skal man ikke være bange for at spørge andre udstillere eller ringpersonalet til råds under selve udstillingen - alle har været begyndere på et tidspunkt!

 

 

 

 

Navnet blev dog anfægtet af Tyskland i 1930'erne, som i denne periode hyppigt hævdede sig selv som nation. Tyskland, gennem dets kennel klub, gjorde i 1936 krav på racen og påkrævede sig at racen skulle omdøbes til Deutsche Dogge. Dette blev behandlet på FCIs generalforsamling den 22. juli 1937 i Paris. Her afvises Tysklands krav og spørgsmålet om racens oprindelsesland anses for afsluttet da Tyskland endegyldigt frafalder kravet på racen. Grand Danois er herefter i FCI-regi en dansk race, og kun den af Dansk Kennel Klub indsendte standard er gældende. De engelsktalende lande kalder racen Great Dane. I Skandinavien kalder vi racen Grand Danois og Den danske Hund.s.