Sundhed

Grand Danois Klubben i Danmark

Specialklub for den danske hund under Dansk Kennel Klub

Copyright © All Rights Reserved

 

Sundhed

 

Retningslinjer for Hjerteundersøgelser af Grand danois i Danmark

 

Hunden skal være fyldt 18måneder på dagen for undersøgelsen. Svaret er gyldigt i 12måneder fra undersøgelsesdatoen. Rekvisitionen til hundeweb.dk skal være købt på forhånd.

 

Kun dyrlæger, der er medlem af EKKO gruppen, kan levere resultater til hundeweb.dk

 

Diagnosen for DCM inddeles i 5 kategorier Rask, gråzone, mild, moderat og svær

 

Diagnosen AS inddeles i i grad 0-4:

 

Grad 0:

Udløbshastighed under 2 m/s (det svarer til 7,2 km/t): Normal

 

Grad 1:

>2 og ≤ 2,25 m/s, Gråzone tilfælde. Det er ikke muligt at stille en endelig diagnose – en del af disse hunde kan have aortastenose under udvikling

 

Grad 2:

>2,25 og ≤ 3,5 m/s, Mild aortastenose. Hunde med mild aortastenose lever ofte et normalt liv uden symptomer på sygdom, men det kan ikke udelukkes, at de dør tidligere end raske hunde.

Grad 3:

 

> 3,5 og ≤ 4,5 m/s, Moderat aortastenose. Hunde med moderat aortastenose kan være symptomfri, eller vise de samme symptomer som beskrevet for alvorlig aortastenose

 

Grad 4:

> 4,5 m/s Alvorlig aortastenose. Hunde med alvorlig aortastenose udvikler ofte symptomer som tæthed, nedsat kondition og besvimelsesanfald i de første leveår. Pludselig død kan også forekomme. Mange af disse hunde dør, inden de bliver 3-4 år gamle.

 

HJERTESCREENING på Hundeweb

 

Bestyrelsen har besluttet, at det skal være muligt at få lagt hjertescreeninger på hundeweb. Retningslinierne for dette findes under sundhed.

Det er frivilligt at få det registeret på hundeweb.