Sundhed

Grand Danois Klubben i Danmark

Specialklub for den danske hund under Dansk Kennel Klub

Copyright © All Rights Reserved

 

Sundhed

 

Retningslinjer for Hjerteundersøgelser af Grand danois i Danmark

 

Hunden skal være fyldt 18måneder på dagen for undersøgelsen. Svaret er gyldigt i 12måneder fra undersøgelsesdatoen. Rekvisitionen til hundeweb.dk skal være købt på forhånd.

 

Kun dyrlæger, der er medlem af EKKO gruppen, kan levere resultater til hundeweb.dk

 

Diagnosen for DCM inddeles i 5 kategorier Rask, gråzone, mild, moderat og svær

 

Diagnosen AS inddeles i i grad 0-4:

 

Grad 0:

Udløbshastighed under 2 m/s (det svarer til 7,2 km/t): Normal

 

Grad 1:

>2 og ≤ 2,25 m/s, Gråzone tilfælde. Det er ikke muligt at stille en endelig diagnose – en del af disse hunde kan have aortastenose under udvikling

 

Grad 2:

>2,25 og ≤ 3,5 m/s, Mild aortastenose. Hunde med mild aortastenose lever ofte et normalt liv uden symptomer på sygdom, men det kan ikke udelukkes, at de dør tidligere end raske hunde.

Grad 3:

 

> 3,5 og ≤ 4,5 m/s, Moderat aortastenose. Hunde med moderat aortastenose kan være symptomfri, eller vise de samme symptomer som beskrevet for alvorlig aortastenose

 

Grad 4:

> 4,5 m/s Alvorlig aortastenose. Hunde med alvorlig aortastenose udvikler ofte symptomer som tæthed, nedsat kondition og besvimelsesanfald i de første leveår. Pludselig død kan også forekomme. Mange af disse hunde dør, inden de bliver 3-4 år gamle.

 

HJERTESCREENING på Hundeweb

 

Bestyrelsen har besluttet, at det skal være muligt at få lagt hjertescreeninger på hundeweb. Retningslinierne for dette findes under sundhed.

Det er frivilligt at få det registeret på hundeweb.

NYT om vores mavedrejningstest.

Så lykkedes det endelig at få overall resultatet fra VETGEN. Det er interessant læsning, det viser sig nemlig at ” kun ” 19 hunde af undersøgelsens 75 deltagere, kan sige sig frie for gener for mavedrejning, dette er en forbavsende lille procentdel, selv med tanke på undersøgelsens validitet.

Resten spænder fra en risk til 5 risk. Der skal fra bestyrelsens side lyde en opfordring til opdrættere og hundeejere i almindelighed, om at tage vare på deres hunde, og specielt for opdrætternes side tænke sig om i videre avl, da der må siges at være en del arvelighed i mavevending, der er selvfølgelig også den stress fremkaldte mavevending, så alt i alt nok for alle at tage fat på, i et forsøg på at begrænse denne frygtelige sygdom.

Bestyrelsen drøftede på vores sidste bestyrelsesmøde at gentage, undersøgelsen om 3 år, for at se om der skulle være sket en ændring, hos de hunde der i den mellemliggende periode vil være kommet til, dette også med tanke på at få det med i vores RAS.

Dersom du brænder inde med nogle spørgsmål, om undersøgelsen er du velkommen til at kontakte mig.

 

Dato: 30. augsust 2018

På bestyrelsens vegne

Kim Pensdal