Sundhed

Grand Danois Klubben i Danmark

Specialklub for den danske hund under Dansk Kennel Klub

Copyright © All Rights Reserved

 

Sundhed

 

Retningslinjer for Hjerteundersøgelser af Grand danois i Danmark

 

Hunden skal være fyldt 18måneder på dagen for undersøgelsen. Svaret er gyldigt i 12måneder fra undersøgelsesdatoen. Rekvisitionen til hundeweb.dk skal være købt på forhånd.

 

Kun dyrlæger, der er medlem af EKKO gruppen, kan levere resultater til hundeweb.dk

 

Diagnosen for DCM inddeles i 5 kategorier Rask, gråzone, mild, moderat og svær

 

Diagnosen AS inddeles i i grad 0-4:

 

Grad 0:

Udløbshastighed under 2 m/s (det svarer til 7,2 km/t): Normal

 

Grad 1:

>2 og ≤ 2,25 m/s, Gråzone tilfælde. Det er ikke muligt at stille en endelig diagnose – en del af disse hunde kan have aortastenose under udvikling

 

Grad 2:

>2,25 og ≤ 3,5 m/s, Mild aortastenose. Hunde med mild aortastenose lever ofte et normalt liv uden symptomer på sygdom, men det kan ikke udelukkes, at de dør tidligere end raske hunde.

Grad 3:

 

> 3,5 og ≤ 4,5 m/s, Moderat aortastenose. Hunde med moderat aortastenose kan være symptomfri, eller vise de samme symptomer som beskrevet for alvorlig aortastenose

 

Grad 4:

> 4,5 m/s Alvorlig aortastenose. Hunde med alvorlig aortastenose udvikler ofte symptomer som tæthed, nedsat kondition og besvimelsesanfald i de første leveår. Pludselig død kan også forekomme. Mange af disse hunde dør, inden de bliver 3-4 år gamle.