Opdræt

Copyright © All Rights Reserved

Grand Danois Klubben i Danmark

Specialklub for den danske hund under Dansk Kennel Klub

Opdræt

 

Præsentation af Grand Danois Klubbens opdrættere

Grand Danois Klubbens opdrætterliste præsenterer de af klubbens opdrættere der ønsker at stå opført på denne. De opdrættere som har ønsket det, har ligeledes et direkte link til deres respektive kennel-hjemmesider - klik blot på boksen med pågældende opdrætter. Listen består af danske medlemmer af Grand Danois Klubben, der har et registreret kennelmærke i Dansk Kennel Klub

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

Fra den 1. august 2010 trådte nye regler om i kraft om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde.

Hvis en opdrætter laver mere end 2 kuld om året er vedkommende omfattet af disse nye regler.

 

I forbindelse med disse nye regler er den frivillige opdrætteruddannelse lavet om til en hundeholderuddannelse, som er påkrævet, før man kan ansøge om kennelmærke.

 

Mere info om hundeholderuddannelsen samt ansøgning af kennelmærke kan findes på Dansk Kennel Klubs hjemmeside

 

 

Information om avlshanner på granddanoisklubben.dk

Klubbens medlemmer kan anoncere sin avlshan på klubbens hjemmeside.

Listen er tiltænkt som et godt overskueligt værktøj til klubbens opdrættere og medlemmer, men bestemt også for udenlandske opdrættere, som søger egnede hanner til deres tæver.

 

Før at en hanhund kan optages på listen, skal den være præmieret med mindst præmieringsgraden 'good' på en DKK-anerkendt udstilling*. Ligeledes bør ejeren/ejerne af en hanhund, der stilles til avlstjeneste på listen, iagttage og følge klubbens etiske retningslinjer for opdræt i Grand Danois Klubben.

 

* Da nye avlsgodkendelseskriterier træder i kraft 1. januar 2011, skal hanhunde, der præmieres for første gang

efter denne dato præmieres med præmieringsgraden 'very good'. Hanhunde, der er præmieret inden 1. januar 2011 skal stadig have opnået 'good' som mindste præmieringsgrad.

 

Listen med avlshanner er udelukkende for Grand Danois Klubbens danske medlemmer.

Hanhundene er opført på listen i alfabetisk orden efter kennelnavn.

 

Det koster 100 kr. om året pr. hanhund.

 

For at få en hanhund opført på listen, skal der sendes følgende til webmasteren af hjemmesiden:

 

  • Et godt, vellignende billede af hanhunden
  • Hundens fulde stambogsnavn og fødselsdato
  • Hundens stamtavle
  • Titler hunden måtte have opnået
  • Eventuelle sundhedsoplysninger
  • Opdrætters navn og ejers navn og emailadresse
  • Evt. link til ejers hjemmeside
  • Der skal anføres, hvis der kun forefindes frossen sæd fra hanhunden

 

Grand Danois

 

Grand Danois er ifølge racens standard hunderacernes Apollo. Dette er ikke uden grund, for med sit imponerende og ædle helhedsindtryk, kombineret med et herligt væsen, er der bestemt noget "guddommeligt" over denne dejlige race.

Grand Danois er én blandt de mere end 350 internationalt anerkendte hunderacer. Baggrunden for hver enkelt hunderace er dens geografiske oprindelse og brugsegenskaber. Den geografiske oprindelse har været medvirkende til skabelsen af de mange selvstændige racer med principielt samme brugsegenskaber.

Historisk set har der over hele verden været hundeejere, som var stolte af deres hundes lokale særpræg - således også i Danmark, hvor den hund, der umiddelbart toner sig frem på nethinden, når man taler om danske, nationale hunderacer, er den store danske hund - Grand Danois. Racen betragtes hér og over det meste af verden som dansk. Den kendes fra Fyn år 5-400 f.Kr. Hunden blev dengang brugt til jagt på storvildt, mens den i dag anvendes som selskabshund og vagthund.

Som race deltog den på den første danske udstilling i 1886 og figurerer i første bind af Dansk Hundestambog fra 1890 under betegnelsen "Stor Dansk Hund". Ikke på noget tidspunkt har racen været i fare for at forsvinde. Dette hænger utvivlsomt sammen med dens imponerende og majestætiske fremtoning, som til alle tider har understøttet interessen for racen.

.

 

Navnet blev dog anfægtet af Tyskland i 1930'erne, som i denne periode hyppigt hævdede sig selv som nation. Tyskland, gennem dets kennel klub, gjorde i 1936 krav på racen og påkrævede sig at racen skulle omdøbes til Deutsche Dogge. Dette blev behandlet på FCIs generalforsamling den 22. juli 1937 i Paris. Her afvises Tysklands krav og spørgsmålet om racens oprindelsesland anses for afsluttet da Tyskland endegyldigt frafalder kravet på racen. Grand Danois er herefter i FCI-regi en dansk race, og kun den af Dansk Kennel Klub indsendte standard er gældende. De engelsktalende lande kalder racen Great Dane. I Skandinavien kalder vi racen Grand Danois og Den danske Hund.s.