Information

Grand Danois Klubben i Danmark

Specialklub for den danske hund under Dansk Kennel Klub

Copyright © All Rights Reserved

Information

 

 

Opdrætterlisten

Indehavere af et DKK godkendt kennelmærke kan komme på opdrætterlisten, mod fremsendelse af kopi af kennelmærket samt adresse og telefonnummer via email til klubbens formand. Kennelen kan få angivet den farve de opdrætter.

 

Antal af stjerner angiver hvor mange danske champions kennelen har opdrættet og fluebenet angiver om indehaveren har gennemgået DKKs opdrætteruddannelse.

 

Opdrætterlisten er også tilgængelig på www.granddanoisklubben.dk. Link fra denne til egen hjemmeside, koster 150 kr. årligt, som betales til kassereren på kontonr: reg. 1551 konto 5794110.

 

 

Hvalpepakke

Opdrættere (også uden kennelmærke) kan ved henvendelse hos kassereren, få tilsendt GDKs hvalpepakke bestående af informationsbrev samt GD-bladet. Lignende ordning findes hos DKK, henvendelse i informationen.

 

 

BIR/BIM-billeder

Sættes gerne i GD-bladet samt på klubbens hjemmeside, mod indsendt billede og informationer.

 

 

Afdøde Grand Danois

Nævnes gerne i GD-bladet til minde om hunden. Indsend oplysninger om navn, afstamning, opdrætter, ejer samt fødsels- og dødsdag.

 

 

Champions

Danske medlemmer af klubben kan få en halv side gratis i klubbladet af deres hund, til offentliggørelse af titlen, når denne første gang bliver champion. Dette gælder danske, internationale og klub championater. Ved flere titler på samme tid vil der dog kun bringes en halv side én gang. Indsend foto hvor hunden fremstilles samme år som titlen erhverves, samt oplysninger om navn, afstamning, opdrætter, ejer og certifikater.

 

Efter modtagelse af sidste og titelgivende certifikat der giver adgang til en gratis halv side i klubbladet, skal informationer herom med tilhørende billede være redaktøren i hænde inden 6 måneder. Det er muligt at tilkøbe en halv side og på den måde få en hel side i bladet, evt. opsat af redaktionen.

 

Ansøge om Dansk Championat

Når hunden har opnået 3 certifikater, skal der udfyldes en championatansøgning, som skal indsendes til DKK.

Find championatansøgningen her.

 

 

Veteraner

Ejere af en Grand Danois der er fyldt 8 år, og dermed blevet veteran får 1/4 side gratis i GD-bladet. Indsend et vellignende foto, taget samme år som hunden fylder 8 år, samt oplysninger om navn, fødselsdato, afstamning, opdrætter og ejer.

Veteranerne fremvises også på klubbens hjemmeside, fremsend blot informationerne til webmasteren af hjemmesiden.

 

 

Præmier på Grand Danois udstillinger

Alle Grand Danois der får mindst Very Good på en GD-udstilling modtager en værdikupon på 25 kr. Det er den samme som DKK bruger, og kan derfor bruges i DKKs informationsstand, eller på de fleste stande på DKKs udstillinger.

 

 

Grand Danois Klubbens Lydighedsnål

Alle Grand Danois der opnår mindst en 3. præmie på en DKK-anerkendt lydighedsprøve kan få Grand Danois Klubbens lydighedsnål mod at indsende dokumentation for prøven til kassereren. Lydighedsnålen udleveres på klubbens generalforsamling.

 

 

Gennemsnitsalder hos Grand Danois

Medlemmer der har mistet en Grand Danois, opfordres til – uanset dødsårsag (alder, sygdom, aflivning etc.) – at oplyse alder og køn på denne til Flemming Rickfors, Edificio Vero Vila Rica, Rua João Pinho, 131 - Apto. 161, Boqueirão, Santos, SP, CEP 11055-060, Tlf: + 55 13 3271 6626, Mobil: + 55 13 98111 8291, E-mail: bestyrelsesmedlem@granddanoisklubben.dk

 

Oplysningerne bruges til undersøgelse af gennemsnitsalderen hos en Grand Danois.