GDKs Historie

Grand Danois Klubben i Danmark

Specialklub for den danske hund under Dansk Kennel Klub

Copyright © All Rights Reserved

GDKs historie

 

Her ses en beskrivelse af de forskellige bestyrelser og æresmedlemmer fra klubbens start og frem til nu.

Klubben blev stiftet i 1928 og hed dengang Specialklubben for den danske Hund.

 

I 1951 ændrede klubben navn til det nuværende Grand Danois Klubben i Danmark.

 

Klubbens første bestyrelse (1928)

Alle bestyrelsesmedlemmer, pånær to, havde Grand Danois. Dette viser den oprigtige interesse der lå bag stiftelsen af specialklubben.

 

Formand Godsejer Etatsråd Jørgen Wendelboe Larsen (1851-1931).

Staflöse egendom, Sverige og til Gårdbogård, Aalbæk, Vendsyssel.

Hustruen, Fru Etatsrådinde Engeline Margrethe Thorn (gift Larsen), havde Harlekintæven "Helle" (stambogsnr. 18070, født 8-12-1910).

 

Næstformand HE Ritmester Knud Greve Danneskiold-Samsøe (1876-1975)

Visborggaard (1913-1931), Hindsted herred, Hadsund.

Grevinde Alice Danneskiold-Samsøe ejede Harlekinhunden "Rex II" (stambogsnr. 31369, født 8-5-1927), udnævnt Æresmedlem i The Great Dane Club, England 1931.

 

Grosserer Erik Levison (1883-1936), Holte. Ejer af Erik Levison A/S.

Fruen Alfi Muriel Levison havde Kennel Heimdalhus, Holte, der bl.a. ejer Harlekin tæven ”CH Queen” (nr. 30271, 1927-32)

 

Sekretær Grosserer Axel P. Nørlund (1881-1969)

Sekretær i Dansk Kennel Klub 1921-58.

Udnævnt æresmedlem 1958.

Hr. Nørlund er derfor i begyndelsen hjørnestenen i begge klubber for at sikre uændret videreførelse af omsorgen for hundens tarv.

Dette er baggrunden for at §3 i klubbens love 8. maj 1945 formuleres således "Kennelklubbens formand og sekretær er kontingentfri stemmeberettigede medlemmer af foreningen".

 

Medlem af Bestyrelsen Maleren og porcelænsdekoratøren Theodor Kjølner (1886-1972)

 

Bestyrelsessuppleant Brolægningsentreprenør A. G. Jensen

Dronning Olgas vej 10, København F.

Ejer af Harlekinhunden "Hroar" (stambogsnr. 31505, født 22-5-1926).

 

Revisor Bankdirektør Filskov.

Fru Bankdirektør Anna Filskov havde Harlekinhunden "Duke".

 

Klubbens æresmedlemmer

1930: Dr. Conte (Greve) Carlo Brasavola de Massa di Verona, opdrætter af Alani-hunden, international dommer, ørekuperingsspecialist. Grundlagde ved fundats i 1925 Fondata la SIA (Società Italiana Alani). Udnævnelsen til æresmedlem udløses af hans besøg til Danmark lørdag den 17. maj 1930, hvor han underviste klubbens medlemmer i ørekupering.

 

1931: Mr. Gordon Stewart, Kennel Send, international dommer, formand for The Great Dane Club i England.

 

1955: Fru Alfi Muriel Levison, Kennel Heimdalhus, international dommer, bestyrelsesmedlem i Specialklubben for den danske Hund.

 

1958: Hr. Axel P. Nørlund, sekretær i Dansk Kennel Klub 1921-58, medstifter af Specialklubben for den danske Hund.

 

1969: Fru Erna Madsen, international dommer. Med sin mand Knud Madsen, formand for Specialklubben for den danske Hund 1948-64, var Fru Erna Madsen aktivt medlem af klubben fra i hvert fald 1934 fremefter.

 

1976: Hr. Jacob Staunskjær, Kennel Blaaholm, bestyrelsesmedlem i Specialklubben for den danske Hund.

 

1998: Hr. Ole J. Staunskjær, Kennel Blaaholm, international dommer, formand for Grand Danois Klubben i Danmark.

 

2008: Hr. Kim Pensdal, Kennel Danish Danehouse, bestyrelsesmedlem i Grand Danois Klubben i Danmark.

 

 

Klubbens formænd

1928: Godsejer Jørgen Larsen

 

1930-1933: Hans Excellence Ritmester Knud greve Danneskiold-Samsøe

 

1933-1934: Grosserer H. Arbo-Bähr

 

1934-1936: Dr. med., overlæge Gerhard Wiltrup

 

1937: C. Hagbarth Christensen

 

1948: Knud Madsen

 

1964: Ole J. Staunskjær

 

1986: Frede K. Pape

 

1993: John Karlsen

 

1995: Ole J. Staunskjær

 

1998: Karen Pensdal

 

1999: Ole J. Staunskjær

 

2000: Carsten Birk

 

2004: Brigitte Thilemann

 

2004: Demi Hansen

 

2012: Dorthe Vilhelmsen

 

2013: Kurt Eriksen

 

2014: Per Schantz

 

 

GRAND DANOIS - en dansk race.

 

Referat fra møde d. 31. marts 2018 med Dansk Kennel Klub og flere nationale specialklubber. Emnet var "over typing", det at racen ændrer sig i forhold til dens standard, samt tilbageførelse af racen til Danmark.

 

Læse referat fra mødet her: Halvdagsmøde