Bestyrelse

Grand Danois Klubben i Danmark

Specialklub for den danske hund under Dansk Kennel Klub

Copyright © All Rights Reserved

 

Bestyrelse

 

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen. Bestyrelsen vælges ved urafstemning og alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem og fastsætter selv sin forretningsorden. Det er bestyrelsen, som træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning.

 

På nuværende tidspunkt består bestyrelsen af følgende medlemmer:

 

 

Formand: Æresmedlem Kim Pensdal

Hundstrupvej 28

5771 Stenstrup

Tlf: 24639428

E-mail: granddanoisklubben@granddanoisklubben.dk

E-mail: formand@granddanoisklubben.dk

 

"Født i 1954, medlem af klubben siden 1983, og har tidligere siddet i bestyrelsen i 6 år, har pt 3 Grand Danois"

 

 

 

Næstformand og udstillingskoordinator: Kim Christiansen

Nordstransvej 24

4500 Nykøbing Sjælland

Mobil: 2444 3221

E-mail: udstilling@granddanoisklubben.dk

 

 

Kasserer Per Tøjberg

Grevevej 70

4040 Tune

Mobil: 2011 8355

E-mail: kasserer@granddanoisklubben.dk

 

"Født i 1961, valgt til bestyrelsen i 2016, har tidligere siddet i bestyrelsen i 9 år, har sammen med min kone kennelmærket Great Bel"

 

 

 

Sekretær og aktivitetskoordinator: Mona Mønster Hauge

Kildehaven 34

5474 Veflinge

Mobil: 6018 3809

E-mail: sekretaer@granddanoisklubben.dk

E-mail: aktiviteter@granddanoisklubben.dk

 

 

 

Bestyrelsesmedlem: Flemming Rickfors

Edificio Vero Vila Rica

Rua João Pinho, 131 - Apto. 161

Boqueirão, Santos, SP

CEP 11055-060

Tlf: + 55 13 3271 6626

Mobil: + 55 13 98111 8291

E-mail: bestyrelsesmedlem@granddanoisklubben.dk

 

"Født i 1961, medlem af GDK siden 2001. Valgt til bestyrelsen 2013. Har en harlekin hund ved navn Hrothwulf. I bestyrelsen ligeledes ansvarlig for formidling af hundens historie, hvalpestatistik, samt stamlands-problematikken"..

 

 

 

De på generalforsamlingen i 20. Majl 2017 valgte suppleanter til bestyrelsen, jf. klubbens Love § 8, stk. 3:

 

Mona Hauge Jensen 1.suppleant - Tiltrådt i bestyrelsen.

Anne Marie Hedetoft, 2. suppleant - ny 1.suppleant.

 

De på generalforsamlingen i Korsør d. 20 Maj 2017 valgte revisorer og revisorsuppleant, jf. klubbens Love § 13:

 

Erling Pedersen, revisor

Erling Andersen, revisor

 

Vivian Rasmussen 1. revisorsuppleant.