Bestyrelse

Copyright © All Rights Reserved

Grand Danois Klubben i Danmark

Specialklub for den danske hund under Dansk Kennel Klub

Bestyrelse

 

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen. Bestyrelsen vælges ved urafstemning og alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem og fastsætter selv sin forretningsorden. Det er bestyrelsen, som træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning.

 

På nuværende tidspunkt består bestyrelsen af følgende medlemmer:

 

 

Formand: Per Schantz

Petersmindevej 3

3200 Helsinge

Tlf: 4022 8533

E-mail: granddanoisklubben@granddanoisklubben.dk

E-mail: formand@granddanoisklubben.dk

 

"Født 1963, valgt til bestyrelsen i 2014. Har sammen med min kone kennelmærket Grand Fergo. Vi har pt. tre Grand Danois"

 

 

 

Næstformand og udstillingskoordinator: æresmedlem Kim Pensdal

Hundstrupvej 28

5771 Stenstrup

Mobil: 2463 9428

E-mail: udstilling@granddanoisklubben.dk

"Født i 1954, medlem af klubben siden 1983, og har tidligere siddet i bestyrelsen i 6 år, har pt 3 Grand Danois"

 

 

 

Kasserer Per Tøjberg

Grevevej 70

4040 Tune

Mobil: 2011 8355

E-mail: kasserer@granddanoisklubben.dk

 

"Født i 1961, valgt til bestyrelsen i 2016, har tidligere siddet i bestyrelsen i 9 år, har sammen med min kone kennelmærket Great Bel"

 

 

 

Sekretær og aktivitetskoordinator: Mette Sondrup

Kirkestien 2, Ulsted

9370 Hals

Mobil: 2349 8966

E-mail: sekretaer@granddanoisklubben.dk

E-mail: aktiviteter@granddanoisklubben.dk

 

"Født i 1974, valgt til bestyrelsen i 2014, blev medlem af klubben i 2008. Deltager aktivt i klubbens arrangementer. Jeg har 2 gule Grand Danois"

 

 

 

Bestyrelsesmedlem: Flemming Rickfors

Edificio Vero Vila Rica

Rua João Pinho, 131 - Apto. 161

Boqueirão, Santos, SP

CEP 11055-060

Tlf: + 55 13 3271 6626

Mobil: + 55 13 98111 8291

E-mail: bestyrelsesmedlem@granddanoisklubben.dk

 

"Født i 1961, medlem af GDK siden 2001. Valgt til bestyrelsen 2013. Har en harlekin hund ved navn Hrothwulf. I bestyrelsen ligeledes ansvarlig for formidling af hundens historie, hvalpestatistik, samt stamlands-problematikken"..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De på generalforsamlingen i Korsør d. 9. april 2016 valgte suppleanter til bestyrelsen, jf. klubbens Love § 8, stk. 3:

 

Katrine Lawaetz, 1. suppleant

Cissie Hansen, 2. suppleant

 

De på generalforsamlingen i Korsør d. 9. april 2016 valgte revisorer og revisorsuppleant, jf. klubbens Love § 13:

 

Majbritt Petersen, revisor

Erling Pedersen, revisor

Erling Andersen, revisorsuppleant