Bestyrelse

Grand Danois Klubben i Danmark

Specialklub for den danske hund under Dansk Kennel Klub

Copyright © All Rights Reserved

 

Bestyrelse

 

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen. Bestyrelsen vælges ved urafstemning og alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem og fastsætter selv sin forretningsorden. Det er bestyrelsen, som træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning.

 

På nuværende tidspunkt består bestyrelsen af følgende medlemmer:

 

 

Formand:

Kurt Eriksen

Kohavevej 13, 4700 Næstved

Tlf: +45 3115 6165

E-mail: granddanoisklubben@granddanoisklubben.dk

E-mail: formand@granddanoisklubben.dk

 

Næstformand og udstillingskoordinator: Bjørn Stene

Skyggevej 7, 7441 Bording Ikast

Tlf: 3012 9652

E-mail: udstilling@granddanoisklubben.dk

 

 

Kasserer Per Tøjberg

Grevevej 70

4040 Tune

Mobil: 2011 8355

E-mail: kasserer@granddanoisklubben.dk

 

"Født i 1961, valgt til bestyrelsen i 2016, har tidligere siddet i bestyrelsen i 9 år, har sammen med min kone kennelmærket Great Bel"

 

 

 

Sekretær og aktivitetskoordinator: Maibritt Larsen

Dalsøvej 35, 7200 Grindsted

Tlf: 2896 1725

E-mail: sekretaer@granddanoisklubben.dk

E-mail: aktiviteter@granddanoisklubben.dk

 

 

 

Bestyrelsesmedlem: Kim Pensdal

Hundstrupvej 28

5771 Stenstrup

Tlf: 24639428

E-mail: bestyrelsesmedlem@granddanoisklubben.dk

 

Født i 1954, medlem af klubben siden 1983, og har tidligere siddet i bestyrelsen i 6 år, har pt 3 Grand Danois"

 

De på generalforsamlingen " I øjeblikket er der ingen bestyrelsesuppleanter til bestyrelsen.

jf. klubbens Love § 8, stk. 3:

 

De på generalforsamlingen i korsør d. 7/April 2018 valgte revisorer og revisorsuppleant, jf. klubbens Love § 13:

 

Erling Pedersen, revisor

Erling Andersen, revisor

 

Vivian Rasmussen 1. revisorsuppleant.