Stamtavle eller ej

Grand Danois Klubben i Danmark

Specialklub for den danske hund under Dansk Kennel Klub

Copyright © All Rights Reserved

Grand Danois

 

Grand Danois er ifølge racens standard hunderacernes Apollo. Dette er ikke uden grund, for med sit imponerende og ædle helhedsindtryk, kombineret med et herligt væsen, er der bestemt noget "guddommeligt" over denne dejlige race.

Grand Danois er én blandt de mere end 350 internationalt anerkendte hunderacer. Baggrunden for hver enkelt hunderace er dens geografiske oprindelse og brugsegenskaber. Den geografiske oprindelse har været medvirkende til skabelsen af de mange selvstændige racer med principielt samme brugsegenskaber.

Historisk set har der over hele verden været hundeejere, som var stolte af deres hundes lokale særpræg - således også i Danmark, hvor den hund, der umiddelbart toner sig frem på nethinden, når man taler om danske, nationale hunderacer, er den store danske hund - Grand Danois. Racen betragtes hér og over det meste af verden som dansk. Den kendes fra Fyn år 5-400 f.Kr. Hunden blev dengang brugt til jagt på storvildt, mens den i dag anvendes som selskabshund og vagthund.

Som race deltog den på den første danske udstilling i 1886 og figurerer i første bind af Dansk Hundestambog fra 1890 under betegnelsen "Stor Dansk Hund". Ikke på noget tidspunkt har racen været i fare for at forsvinde. Dette hænger utvivlsomt sammen med dens imponerende og majestætiske fremtoning, som til alle tider har understøttet interessen for racen.

.

 

Navnet blev dog anfægtet af Tyskland i 1930'erne, som i denne periode hyppigt hævdede sig selv som nation. Tyskland, gennem dets kennel klub, gjorde i 1936 krav på racen og påkrævede sig at racen skulle omdøbes til Deutsche Dogge. Dette blev behandlet på FCIs generalforsamling den 22. juli 1937 i Paris. Her afvises Tysklands krav og spørgsmålet om racens oprindelsesland anses for afsluttet da Tyskland endegyldigt frafalder kravet på racen. Grand Danois er herefter i FCI-regi en dansk race, og kun den af Dansk Kennel Klub indsendte standard er gældende. De engelsktalende lande kalder racen Great Dane. I Skandinavien kalder vi racen Grand Danois og Den danske Hund.s.

Stamtavle eller ej

 

At købe hund er en stor beslutning. Dansk Kennel Klub kan hjælpe med at finde den rette hundetype. Under ”Køb af hvalp” henviser vi til en række nyttige links som alle købere bør afsætte tid til at se eller læse.

 

Er valget faldet på en Grand Danois (Dansk Hund) er overvejelsen bl.a. hvalp/unghund eller omplaceringshund; han-hund eller tæve; farve-valg; opdrætter, og med eller uden stamtavle.

 

En stambog er hundens stamtræ. Vi har stambøgerne for Grand Danois (Den danske Hund) for årene 1710-36 fra det kongelige opdræt på Meutegården ved Jægersborg. Stambogen viser med andre ord hundens slægt, hvilket gør det muligt at forudsige de arvelige egenskaber der må forventes at være til stede i en hvalp. Denne viden havde stor værdi for forståelsen af hunden som brugshund, og i dag som selskabshund. Uden stambog kan de arvelige egenskaber ikke forudsiges, herunder fraværet af arvelige sygdomme, uforudsigeligt temperament, samt fraværet af indavl.

 

Inden for de rammer vi har fastsat for hvad vi mener er en god, smuk og sund Grand Danois (Dansk Hund), arbejder vore opdrættere på at nå disse mål. En hvalp med stambog viser hvorledes dette har gået for sig, og opdrætterens omdømme og fortsatte virke er helt afhængigt af hvalpekøbernes tilfredshed.

 

Opdrætter med kennelmærke

En opdrætter i Grand Danois Klubben i Danmark vil, udover at sælge sine hunde med stamtavle, fuldt vaccineret, dyrlægetilset og med rejsepas, være forpligtet af to meget vigtige rettesnore:

 

  • Opdrætteren har et af Dansk Kennel Klub udstedt kennelmærke.
  • Opdrætteren er underlagt Grand Danois Klubben i Danmark’s etiske retningslinjer.

 

Betydningen af at en opdrætter i Grand Danois Klubben i Danmark har et kennelmærke er ofte undervurderet. Kennelmærket indebærer at opdrætteren har gennemført Dansk Kennel Klubs Opdrætteruddannelse, samt at opdrætteren løbende modtager såvel anmeldte som uanmeldte kennelbesøg og kennelinspektioner (se mere her

https://www.dkk.dk/alle-emner/kennelm%C3%A6rke

https://www.dkk.dk/alle-emner/opdr%C3%A6t/kennelbes%C3%B8g-og-kennelinspektion

 

Dette er alle hvalpekøberes bedste sikkerhed for at en hvalp har haft sin opvækst under gode vilkår, har modtaget det rette foder, og er socialiseret i tilstrækkelig grad.

 

At opflaske en hvalp fra fødsel til den er salgsklar efter 8 uger koster en ansvarlig opdrætter ca. kr. 3.800 (40 kg foder til tæven, obligatoriske vaccinationer, sundhedstjek hos dyrlæge for hvalp og tæve, aformning – 2 x hvalp & 1 x tæve, rejsepas, DKK stamtavle og microchipning) i 2013-priser.

 

Købeloven og købsaftale

Som udgangspunkt anses hundeopdræt som erhvervsmæssig virksomhed i købelovens forstand. Det betyder, at enhver købsaftale som udgangspunkt er omfattet af købelovens særlige regler om forbrugerkøb. Købelovens regler for forbrugerkøb kan ikke fraviges til skade for køberen. Dette indebærer at en hvalpekøber især bør overveje konsekvensen af en evt. ”mangel”:

 

  • Hvis hunden ikke svarer til den betegnelse under hvilken den er solgt, eller hvis der er afgivet vildledende eller urigtige oplysninger, herunder i annoncer og andre medier.
  • Hvis sælger har undladt at give køber oplysninger, der ville have haft indflydelse på bedømmelsen af hunden.
  • Hvis hunden i øvrigt er af anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed end den iflg. indgået aftale skulle være.

 

Enhver sælgers forsøg på fraskrivelse af ansvar ved tilføjelsen af ”solgt som er og forefindes” eller lignende, har ingen retslig gyldighed. En mangel der viser sig inden 6 måneder efter leveringen, må antages at have været til stede da købsaftalen blev indgået. Fristen for klage over mangler ved hunden er 2 år. Opdrætter hæfter for mangler, der er arveligt betingede eller medfødte eller betinget af forhold hos opdrætter.

 

Dansk Kennel Klub har udarbejdet en Købsaftale, og det anbefales stærkt at parterne gør brug af denne aftale (se mere her: http://www.dkk.dk/side.asp?ID=2604 ).

 

 

Brugen af aftalen indebærer af evt. tvister kan behandles af Dansk Kennel Klub’s klagenævn, udover Købelovens muligheder ved dansk domstol og Forbrugerklagenævnet. Denne mulighed gælder kun for hunde med stambog.

Se mere her: https://www.dkk.dk/alle-emner/opdr%C3%A6t/k%C3%B8bskontrakt

 

 

Omkostning ved hundehold

En hvalp koster mindst kr. 100.000 i sin levetid ifølge en vugge-til-grav-beregning*.

Anskaffelsessum, engangsudgifter og driftsudgifter det første leveår andrager ca. kr. 24.000. Det første år koster det altså kr. 2.000 om måneden at holde. I de følgende år har en Grand Danois (Dansk Hund) en månedlig driftsudgift på ca. kr. 1000 (2 x 15 kg kvalitetstørfoder + forebyggende behandling mod lopper, lus og flåt).

 

Hunde bliver også syge, og dyrlægebesøg i Danmark er hundedyre, kostende kr. 15.600 i en gennemsnithunds levetid. Hvad derfor spares i anskaffelsespris ved køb af en hvalp uden stambog, vil set ud fra en økonomisk betragtning statistisk set være en dårlig beslutning som følge af senere dyrlægeregninger.

 

Er økonomi derfor den afgørende faktor i beslutningen om at købe en hund med stamtavle eller ej, bør valget, alt andet lige, altid falde ud til fordel for en hund med stamtavle. Heldigvis er økonomi ikke den afgørende faktor i langt de fleste tilfælde, hvorfor man bør man følge de af Dansk Kennel Klub givne råd om køb af hund.

 

En Grand Danois (Dansk Hund) med stambog kostede i 1887 ca.kr. 30.000 2004-kroner.

 

Flemming Rickfors

Bestyrelsesmedlem

3. marts 2014



* Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom, Nordea: Hundedyrt af få hund – samlet pris 100.000 kr. (29.05.2013); Therese Rekling: Pas på hunde til discountpris (Berlingske, 27.07.2013).