Omplacering

Grand Danois Klubben i Danmark

Specialklub for den danske hund under Dansk Kennel Klub

Copyright © All Rights Reserved

Omplacering

 

Bestyrelsen i Grand Danois Klubben i Danmark vedtog på bestyrelsesmødet 4. januar 2014 at klubben bør være klubbens medlemmer, opdrættere og hundeejere, behjælpelig med kontaktformidling i de tilfælde hvor behovet for omplacering af en i Dansk Kennel Klub stambogsført Dansk Hund (Grand Danois) opstår.

 

Det ligger bestyrelsen meget på sinde at klargøre for alle parter; opdrætter, nuværende ejer og fremtidig ejer, at en omplacering af en hvilken som helst hund er forbundet med mulige risici, ingen af hvilken kan fuldstændigt afdækkes på forhånd. Det er derfor vigtigt at alle parter gør sig ekstra umage for at tilse at omplaceringshunden er i en god fysisk og mental tilstand, og ikke på nogen vis udviser en adfærd med angst og aggressivitet der gør en omplacering uforsvarlig. Vi henviser i denne forbindelse til Dansk Kennel Klubs opfordring til ”loyal oplysningspligt” – ærlighed og redelighed på godt og ondt er altid de bedste værktøjer for et lykkeligt udkom af en omplacering. Læs mere her: http://www.dkk.dk/news.asp?ID=7516

 

Grand Danois Klubben i Danmark anbefaler opdrætter, nuværende ejer og fremtidig ejer til at gøre brug af det særlige landsdækkende korps af dyrlæger, der har ekstrauddannet sig i dyrs adfærd (etologi), og som tilbyder veterinær adfærdsterapi. Disse dyrlæger er organiseret i Dansk Selskab for Klinisk Veterinær Etologi under Den danske Dyrlægeforening (https://www.dskve.dk). Alle omkostninger forbundet hermed, aftales indbyrdes parterne imellem.

 

På bestyrelsesmødet 6. august 2014 besluttedes det at udvide ordningen således at serviceydelsen også er til rådighed for ikke-medlemmer af klubben med stambogsførte hunde.

 

 

Prisen for at være på omplaceringslisten er:

Medlemmer med stambogsførte hunde: 200 kr. for 2 måneder. Herefter kan perioden forlænges med 4 uger ad gangen for 100 kr.

 

Ikke-medlemmer med stambogsførte hunde: 400 kr. for 2 måneder. Herefter kan perioden forlænges med 4 uger ad gangen for 100 kr.

 

 

Et medlem der ønsker sin hund omplaceret bedes indsende en beskrivelse af hunden, og hvilken type hjem hunden ønskes placeret i.

 

Beskrivelsen tilsendes klubbens kontaktperson omkring omplaceringshunde:

 

Brigitte Thilemann

Vestervej 8

4050 Skibby

Tlf: 2164 7443

E-mail: omplacering@granddanoisklubben.dk

 

Betaling skal ske til Grand Danois Klubbens foreningskonto:

Bank

Reg.nr.: 1551 Konto nr. 5794110

 

Bank: Danske Bank

Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

IBAN-nr. DK1530000005794110

SWIFT-kode: DABADKKK

 

 

Betaling til Grand Danois Klubben kan ske ved brug af Danske Bank’s Mobilepay applikation. Betaling sker til mobilnr. 4022 8533, der er klubbens udvalgte nummer. Alle betalinger krediteres klubbens opsamlingskonto i Danske Bank, Reg.nr. 1551 Konto nr. 5794110.

 

Vær opmærksom på at selv om MobilePay-brugere ikke betaler for at overføre penge til klubbens salgssted

– det ovenfor nævnte mobilnr., påføres klubben et transaktionsgebyr pr. transaktion på 1% af beløbet, maks. 5 kr.

 

Klubben har besluttet sig for kun at opkræve et transaktionsgebyr fra MobilePay-brugeren på beløb på kr. 500 eller over, og altid kr. 5.

 

Eks.

Købes en ydelse for kr. 500, indbetales kr. 505

Købes en ydelse for kr. 600, indbetales kr. 605

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen hunde på omplaceringslisten pt,