Køb Af Hvalp

Køb af hvalp

At finde den rigtige race til de behov man har, som også har en karakteristik, som man som hundeejer kan honorere, er ikke altid let.

 

Dansk Kennel Klub har udarbejdet en hjemmeside til kommende hundeejere, hvor man kan få en masse brugbare informationer om racevalg, stamtavlevalg, m.m. - samt de overvejelser man bør gøre sig inden man køber hunde.

Se hjemmesiden her: http://www.koeb-hund.dk/default.asp.

 

Her er en række nyttige links fra siden

 

- Se en 35 min. film om det at købe hund, udarbejdet af Dansk Kennel Klub:

http://www.youtube.com/watch?v=DGXA4VD67xs

 

- Undgå faldgruber ved køb af hvalp:

http://www.dkk.dk/side.asp?ID=2602

 

- Hvorfor man bør vælge en DKK-hund:

http://www.dkk.dk/xdoc/120/Hvorfor_vlge_en_DKK-hund__NY.pdf

 

 

Har du spørgsmål om Grand Danois vil være den rette race for dig, som du ikke har fået besvaret her på hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen i klubben eller en eller flere af klubbens opdrættere, som velvilligt kan give dig information om racen.

Find klubbens bestyrelse her

Find klubbens opdrættere her

 

Nedenfor er der en række gode råd, som Grand Danois Klubbens bestyrelse har udarbejdet, som man kan have i baghovedet, når man skal købe hvalp:

 

  • Har du besøgt mere end én opdrætter? - det bør du!
  • Har du set hvalpene i deres vante omgivelser? - det bør du!
  • Har du set forældrene og konstateret, at de er fysisk og psykisk sunde? - det bør du!
  • Har du set om hvalpene giver indtryk af at være glade, velnærede, velplejede og sunde, både fysisk og psykisk? - det bør du!
  • Har du fået udleveret en kostplan og er du blevet informeret om racens egenskaber og behov? - det bør du!
  • Har du fået et skriftligt bevis på, at hvalpen er stambogsført i DKK? - det bør du!
  • Har du fået en købsaftale, som du var tilfreds med? - det bør du!

 

Du ønskes hermed held og lykke i dine bestræbelser på at finde en dejlig Grand Danois-hvalp!

Copyright © All Rights Reserved

Grand Danois Klubben i Danmark

Specialklub for den danske hund under Dansk Kennel Klub

Grand Danois

 

Grand Danois er ifølge racens standard hunderacernes Apollo. Dette er ikke uden grund, for med sit imponerende og ædle helhedsindtryk, kombineret med et herligt væsen, er der bestemt noget "guddommeligt" over denne dejlige race.

Grand Danois er én blandt de mere end 350 internationalt anerkendte hunderacer. Baggrunden for hver enkelt hunderace er dens geografiske oprindelse og brugsegenskaber. Den geografiske oprindelse har været medvirkende til skabelsen af de mange selvstændige racer med principielt samme brugsegenskaber.

Historisk set har der over hele verden været hundeejere, som var stolte af deres hundes lokale særpræg - således også i Danmark, hvor den hund, der umiddelbart toner sig frem på nethinden, når man taler om danske, nationale hunderacer, er den store danske hund - Grand Danois. Racen betragtes hér og over det meste af verden som dansk. Den kendes fra Fyn år 5-400 f.Kr. Hunden blev dengang brugt til jagt på storvildt, mens den i dag anvendes som selskabshund og vagthund.

Som race deltog den på den første danske udstilling i 1886 og figurerer i første bind af Dansk Hundestambog fra 1890 under betegnelsen "Stor Dansk Hund". Ikke på noget tidspunkt har racen været i fare for at forsvinde. Dette hænger utvivlsomt sammen med dens imponerende og majestætiske fremtoning, som til alle tider har understøttet interessen for racen.

.

 

Navnet blev dog anfægtet af Tyskland i 1930'erne, som i denne periode hyppigt hævdede sig selv som nation. Tyskland, gennem dets kennel klub, gjorde i 1936 krav på racen og påkrævede sig at racen skulle omdøbes til Deutsche Dogge. Dette blev behandlet på FCIs generalforsamling den 22. juli 1937 i Paris. Her afvises Tysklands krav og spørgsmålet om racens oprindelsesland anses for afsluttet da Tyskland endegyldigt frafalder kravet på racen. Grand Danois er herefter i FCI-regi en dansk race, og kun den af Dansk Kennel Klub indsendte standard er gældende. De engelsktalende lande kalder racen Great Dane. I Skandinavien kalder vi racen Grand Danois og Den danske Hund.s.