Annoncering

Grand Danois Klubben i Danmark

Specialklub for den danske hund under Dansk Kennel Klub

Copyright © All Rights Reserved

Annoncering

 

 

 

Annoncering i Grand Danois Bladet:

 

Priser:

1/1 side - 500 kr.

½ side - 300 kr.

¼ side - 175 kr.

Forsidens inderside - 1.000 kr.

Bagsidens inderside - 900 kr.

Bagsiden - 1.000 kr.

Eventuel opsætning - 125 kr.*

 

* Dette inkluderer den opsatte annonce tilsendt elektronisk.

 

Kommercielle annoncører betaler samme pris som medlemmer. Private ikke medlemmer af klubben betaler dobbelt annoncepris.

 

Er du kommerciel annoncør og ønsker du at annoncere i Grand Danois Bladet, kontakt da Grand Danois Klubben på kasserer@granddanoisklubben.dk

 

Er du privat klubmedlem og ønsker du at annoncere i Grand Danois Bladet, kontakt da lay-outer Maibritt Jensen på blad@granddanoisklubben.dk

 

Betaling for annoncering

Betaling skal ske inden det enkelte blad sendes til trykkeri, ca. tre uger efter redaktionel deadline.

 

Betaling skal ske til Grand Danois Klubbens foreningskonto:

 

Bank

Reg.nr.: 1551 Konto nr. 5794110

 

Bank: Danske Bank

Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

IBAN-nr. DK1530000005794110

SWIFT-kode: DABADKKK

 

 

Betaling for opsætning foregår separat og aftales ved bestilling af annonce til redaktøren.

 

Kommercielle annoncører betaler samme pris som medlemmer.

Private ikke-medlemmer af klubben betaler dobbelt annoncepris

 

.

 

 

Betaling til Grand Danois Klubben kan ske ved brug af Danske Bank’s Mobilepay applikation. Betaling sker til mobilnr. 2011 8355, der er klubbens udvalgte nummer. Alle betalinger krediteres klubbens opsamlingskonto i Danske Bank, Reg.nr. 1551 Konto nr. 5794110.

 

Vær opmærksom på at selv om MobilePay-brugere ikke betaler for at overføre penge til klubbens salgssted – det ovenfor nævnte mobilnr., påføres klubben et transaktionsgebyr pr. transaktion på 1% af beløbet, maks. 5 kr.

 

Klubben har besluttet sig for kun at opkræve et transaktionsgebyr fra MobilePay-brugeren på beløb på kr. 500 eller over, og altid kr. 5.

 

Eks.

Købes en ydelse for kr. 500, indbetales kr. 505

Købes en ydelse for kr. 600, indbetales kr. 605