Ringtræning

Grand Danois Klubben i Danmark

Specialklub for den danske hund under Dansk Kennel Klub

Copyright © All Rights Reserved

 

Sjælland

 

Ringtræning i Tune starter op

 

onsdag den 22. marts kl.18.30

 

og de næste efterfølgende 9 onsdage (10 gange i alt)

Sidste ringtræning vil være onsdag den 24. maj

 

Ringtræningen er ved Tune hallen på Tunehøj 7, 4030 Tune

 

Pris: 250 kr. for 10 gange inkl. kaffe, the og kage

 

Ved tilmelding skal der oplyses medlemsnummer og fremvises en kopi af indbetaling for medlemsskabet i Grand Danois Klubben for 2017.

 

Tilmelding til Ann-Christina Tøjberg pr. sms til. 28712824

 

Beløbet på 250,00 kr. for ringtræning indbetales via MobilePay til 28712824

 

Afbud til ugens ringtræning sker senest tirsdag aften på sms til mobil 28712824

 

Vel mødt!

Ann-Christina Tøjberg

 

 

Fyn

 

Ringtræning på Fyn starter

 

tirsdag den 18. april kl. 19.00

 

Derefter er der træning i ulige uger om onsdagen, og lige uger om tirsdagen, sidste træning er d.onsdag den 21. juni.

Der trænes på Bygmestervej 23 ved jobcentret i Ringe

 

Pris: 30.00 kr incl. kaffe, the og brød

 

Vel mødt!

Kim Pensdal

 

 

Sønderjylland

 

Nærmere information kommer

 

 

 

Grand Danois

 

Grand Danois er ifølge racens standard hunderacernes Apollo. Dette er ikke uden grund, for med sit imponerende og ædle helhedsindtryk, kombineret med et herligt væsen, er der bestemt noget "guddommeligt" over denne dejlige race.

Grand Danois er én blandt de mere end 350 internationalt anerkendte hunderacer. Baggrunden for hver enkelt hunderace er dens geografiske oprindelse og brugsegenskaber. Den geografiske oprindelse har været medvirkende til skabelsen af de mange selvstændige racer med principielt samme brugsegenskaber.

Historisk set har der over hele verden været hundeejere, som var stolte af deres hundes lokale særpræg - således også i Danmark, hvor den hund, der umiddelbart toner sig frem på nethinden, når man taler om danske, nationale hunderacer, er den store danske hund - Grand Danois. Racen betragtes hér og over det meste af verden som dansk. Den kendes fra Fyn år 5-400 f.Kr. Hunden blev dengang brugt til jagt på storvildt, mens den i dag anvendes som selskabshund og vagthund.

Som race deltog den på den første danske udstilling i 1886 og figurerer i første bind af Dansk Hundestambog fra 1890 under betegnelsen "Stor Dansk Hund". Ikke på noget tidspunkt har racen været i fare for at forsvinde. Dette hænger utvivlsomt sammen med dens imponerende og majestætiske fremtoning, som til alle tider har understøttet interessen for racen.

.

 

Navnet blev dog anfægtet af Tyskland i 1930'erne, som i denne periode hyppigt hævdede sig selv som nation. Tyskland, gennem dets kennel klub, gjorde i 1936 krav på racen og påkrævede sig at racen skulle omdøbes til Deutsche Dogge. Dette blev behandlet på FCIs generalforsamling den 22. juli 1937 i Paris. Her afvises Tysklands krav og spørgsmålet om racens oprindelsesland anses for afsluttet da Tyskland endegyldigt frafalder kravet på racen. Grand Danois er herefter i FCI-regi en dansk race, og kun den af Dansk Kennel Klub indsendte standard er gældende. De engelsktalende lande kalder racen Great Dane. I Skandinavien kalder vi racen Grand Danois og Den danske Hund.s.